Μέλη


Τα μέλη του κέντρου ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Στελέχη του ΚΕΗΔ, που απασχολούνται σε μόνιμη βάση, σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
  • Συνεργάτες, που απασχολούνται σε μη-μόνιμη βάση σε κάποια δραστηριότητα του κέντρου
  • Απλά μέλη, που είναι εγγεγραμμένα και παρακολουθούν τις δραστηριότητες του κέντρου, έχοντας πρόσβαση σε όλο το υλικό. Μπορείτε να γίνετε μέλη στο ΚΕΗΔ πατώντας εδώ.
  • Διεθνείς ειδικοί της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι συνεργάζονται με το κέντρο
  • Απόφοιτοι σχετικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Δείτε το σύνολο των μελών στο Ευρετήριο Μελών