Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών

Κωδικός προϊόντος: 2589 Κατηγορία:

Περιγραφή

Αναμφισβήτητα, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση με στόχο την καλύτερη και με χαμηλότερο κόστος παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Τροχοπέδη στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού όμως, αποτελεί δυστυχώς η ολοένα αυξανόμενη αδόμητη συσσώρευση πληροφοριών. Αφενός οι πληροφορίες που διαθέτουν οι δημόσιοι οργανισμοί δεν είναι οργανωμένες και αφετέρου, την ήδη υπάρχουσα αλλά ανεπεξέργαστη γνώση, έρχεται να συμπληρώσει η άφιξη νέων πληροφοριών και επιστημονικών παραδοχών. Εύλογα συμπεραίνει κανείς, ότι αυτές οι άναρχα δομημένες πληροφορίες, εφόσον δεν είναι εύκολη η ανεύρεσή τους, και εφόσον στις περισσότερες περιπτώσεις ο ίδιος ο οργανισμός αγνοεί την ύπαρξή τους, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσουν εποικοδομητικά για τον ίδιο. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν στην εμπειρία, τη μνήμη, τη γνώση του οργανισμού, που θα τον ενισχύσει και θα τον οδηγήσει στην αναδιοργάνωσή του, αλλά και την λήψη περαιτέρω αποφάσεων για την εξυγίανση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών.  Είναι επομένως απαραίτητη η διαχείριση όλης εκείνης της γνώσης που διατίθεται στους δημόσιους οργανισμούς, με ένα κοινό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση, η συλλογή, η οργάνωση, η αλληλοσυσχέτιση, και κατά επέκταση η εύρεση και η επεξεργασία της. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση και η διαθεσιμότητά της, οπουδήποτε, οποτεδήποτε για ολόκληρο τον δημόσιο οργανισμό, αλλά και τους πολίτες. Στην εργασία αυτή αναγνωρίζοντας την ανάγκη για οργάνωση και διαχείριση της γνώσης ενός δημόσιου οργανισμού, εφόσον πρώτα μελετάται ένα ευρύ πλήθος θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη οντολογιών, όπως είναι διαθέσιμες μεθοδολογίες, εργαλεία ανάπτυξης, προγραμματιστικές γλώσσες, μηχανές συλλογιστικής, αναπτύσσεται μία οντολογία. Δημιουργείται δηλαδή ένα μοντέλο αναπαράστασης των πόρων πληροφόρησης ενός οργανισμού, που έχουν ως βασική θεματολογία τους την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως είναι βιβλία, έρευνες αγοράς, επιστημονικά άρθρα, πρακτικές, δικτυακοί τόποι, προσκλήσεις σε διαγωνισμούς, προκηρύξεις και παραδοτέα έργων κ.α., αλλά και των μεταξύ τους συσχετίσεων, συμπεριλαμβάνοντας στην έκφραση των βασικών ιδιοτήτων τους, στοιχεία από τα πρότυπα μεταδεδομένων Dublin Core, και UK e-Government Metadata Standard.  Τέλος, η οντολογία αυτή, για λόγους πρακτικής εφαρμογής, αξιολόγησης, αλλά και ελέγχου της δυναμικής της σε πραγματικά δεδομένα, συμπληρώθηκε με πλήθος στιγμιοτύπων, συμπεραίνοντας ότι η βάση γνώσης που δημιουργήθηκε αποτελεί όντως ένα χρήσιμο εργαλείο κατηγοριοποίησης και διαχείρισης των πόρων πληροφόρησης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός πολύτιμου συστήματος διαχείρισης πόρων πληροφόρησης.

Ακολουθήστε και κοινοποιήστε:

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ακαδ. Έτος

2008

Συγγραφέας

ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΜΟΥ

Είδος Μελέτης

Διπλωματική Εργασία

Φορέας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών”