Υλικό

Το επιπρόσθετο υλικό του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι διαθέσιμο για όλα τα μέλη του