Λύσεις Η.Δ.

 • Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων

  Ο Δήμος Σάμου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, συνεργάζονται για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο τη διασύνδεση με τους απόδημους Σάμιους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 • Nearesque.com – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπερ-Τοπικής Ενημέρωσης

  Το Nearesque.com είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που με καινοτόμο τρόπο αποκτά, συγκεντρώνει και συσχετίζει υπερ-τοπικές ειδήσεις επάνω στον χάρτη και ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι συμβαίνει κοντά τους σε ακρίβεια μέτρου!

 • import.io

  en:Effective data usage can deliver incredible performance and value in virtually every business, from the smallest independent company to the largest multinational. It can also promote education, academic research, charity work, investigative journalism and many other efforts to help make our world a better place.

  el :Η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων μπορεί να προσφέρει απίστευτη απόδοση και αξία σχεδόν σε κάθε επιχείρηση, από τη μικρότερη ανεξάρτητη εταιρεία έως τη μεγαλύτερη πολυεθνική. Μπορεί επίσης να προωθήσει την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή έρευνα, την φιλανθρωπική δουλειά, την ερευνητική δημοσιογραφία και πολλές άλλες προσπάθειες που βοηθούν να γίνει ο κόσμος μας μια καλύτερη θέση.

 • Node XL

  en: NodeXL is the network MSPaint. NodeXL Basic is a free open source code for Microsoft® Excel® 2007, 2010, 2013, and 2016 that facilitates the exploration of network graphs

  el: Το NodeXL είναι το MSPaint των δικτύων. Το NodeXL Basic είναι ένα δωρεάν πρότυπο ανοιχτού κώδικα για τα Microsoft® Excel® 2007, 2010, 2013 και 2016 που διευκολύνει την εξερεύνηση των γραφημάτων δικτύου

 • joojip

  en: In today's world, devices and applications are constantly sending data. These data must be processed and collected in order to draw accurate indications that are available in time, often immediately after the arrival of new data
  el: Στον σημερινό κόσμο, οι συσκευές και οι εφαρμογές στέλνουν δεδομένα συνεχώς. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να συγκεντρώνονται, ώστε να αντλούνται εύστοχες ενδείξεις που είναι διαθέσιμες εγκαίρως, συχνά αμέσως μετά την άφιξη νέων δεδομένων

 • NIC

  en : With the dramatic development of mobile telephony and voice telephony technology, digital government now offers much more than Web-based solutions.
  el : Με τη δραματική ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας και φωνητικής τηλεφωνίας, η ψηφιακή κυβέρνηση προσφέρει πλέον πολύ περισσότερα από ό, τι οι λύσεις που βασίζονται στο Web

 • Dolphin and whale (NOOA)

  en: The Dolphin and Whale 911 application will enhance the accurate and timely reporting of living marine mammals in the southeastern US region.
  el: Η εφαρμογή Dolphin and Whale 911 θα ενισχύσει την ακριβή και έγκαιρη αναφορά των έμβιων θαλάσσιων θηλαστικών στην περιοχή των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

 • Ask Karen

  en:Ask Karen for help 24 hours a day and advice on preventing food-borne illness, safe food handling and storage and safe preparation of meat, poultry and egg products
  el:: Ρωτήστε την Karen για βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο και συμβουλές σχετικά με την πρόληψη της τροφικής ασθένειας, τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση τροφίμων και την ασφαλή προετοιμασία του κρέατος, των πουλερικών και των προϊόντων αυγών

 • FEMA

  en: Weather weather information from National Weather & Service for more than five locations
  el: Ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα από το National Weather & Service για πάνω από πέντε τοποθεσίες

 • dwellr

  en: City or country? Bicycle or driving to work? Beach or mountains? Download the dwelling application of the US Census Office today. To discover the top 25 cities and cities in the US that best fit your lifestyle

  el:Πόλη ή χώρα; Ποδήλατο ή οδηγείτε στην εργασία; Παραλία ή βουνά; Κατεβάστε σήμερα την εφαρμογή dwellr του Γραφείου απογραφής των Η.Π.Α. για να ανακαλύψετε τις κορυφαίες 25 πόλεις και πόλεις των ΗΠΑ που ταιριάζουν καλύτερα στον τρόπο ζωής σας