Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 2273 082000

Fax: 2273 082009

Email: DigitalGovResearchCenter@gmail.com

ή μέσω της Φόρμας επικοινωνίας

Υπεύθυνη

Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου

email

lefkisp@aegean.gr

Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Αλεξόπουλος

email

alexop@aegean.gr