Επίδειξη Λύσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Καλώς ορίσατε στο Ψηφιακό Κέντρο Επίδειξης Λύσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Αποτελούμε Κέντρο για την παρουσίαση πιστοποιημένων λύσεων για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι λύσεις που παρουσιάζονται προέρχονται από την Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό, και αποτελούν προσπάθειες δημιουργίας ατόμων ή επιχειρήσεων που προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.