Εργαλεία

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί από μέλη του οργανισμού.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
EGOVSIM"To EGOVSIM είναι ένα εφαρμόσιμο μοντέλο για την εκτίμηση των συνολικών κερδών της μετατροπής των υπηρεσιών, έτσι ώστε τα διάφορα σενάρια να μπορούν να αξιολογηθούν.

Μέσω του μοντέλου πραγματοποιείται μια προσέγγιση για τον συστηματικό υπολογισμό του συνολικού κόστους, τόσο για την διοίκηση του παρόχου όσο και για τον πολίτη ή επιχείρηση."
http://egovsim.icsd.aegean.gr/
eGOVLEXICONΤο Λεξικό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που καταγράφει και παρουσιάζει επιστημονικούς και μη όρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στα Ελληνικά και Αγγλικά. Περιλαμβάνονται περίπου 1000 όροι και ακρωνύμια, με τις επεξηγήσεις τους, ενώ παρέχονται εργαλεία ανεύρεσης και εισαγωγής νέων όρων και ορολογιών.http://icsdweb.aegean.gr/project/lexiko
Interop WikiΤο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Περιέχει του κανόνες και τα πρότυπα που απαιτούνται για την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής και αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το ΠΗΔ είναι η εθνική εξειδίκευση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe) στη χώρα μας. Η διαλειτουργικότητα με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2011-2015 (ICT for Government and Public Services - Action plan 2011-2015) είναι σε πρώτη προτεραιότητα, διότι αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.https://icsdweb.aegean.gr/project/egov-wiki
OpenData WikiΕγχειρίδιο το οποίο χρησιμεύει ως πρακτικός οδηγός, που προσφέρει τις βασικές πληροφορίες στα Ανοικτά Δεδομένα καθώς και έναν αριθμό οδηγιών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διατεθούν τα Ανοικτά Δεδομένα.https://icsdweb.aegean.gr/project/wiki-handbook