Στοιχεία Επικοινωνίας


Επικοινωνήστε μαζί μας στα

Τηλέφωνο: 2273 082000

Fax:2273 082009

Email:DigitalGovResearchCenter@gmail.com

ή μέσω της Φόρμας επικοινωνίας

Υπεύθυνη
Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου

email
lefkisp@aegean.gr

Υπεύθυνος

Χαράλαμπος Αλεξόπουλος

email

alexop@aegean.gr