Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας στα

Τηλέφωνο: 2273 082000

Fax:2273 082009

Email:DigitalGovResearchCenter@gmail.com

ή μέσω της Φόρμας επικοινωνίας


Υπεύθυνη
Λευκοθέα Σπηλιωτοπούλου
email
lefkisp@aegean.gr

Υπεύθυνος
Χαράλαμπος Αλεξόπουλος
email
alexop@aegean.gr