Κεντρο Ερευνας για την Ηλεκτρονικη Διακυβερνηση

Αποτελούμε ένα φορέα μελέτης, εκπαίδευσης, σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη διακυβέρνηση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το κέντρο, μέσα από την συνεχή συγκέντρωση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής εμπειρίας πάνω σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στοχεύει αφενός στην όσο το δυνατόν πιο άμεση και ολοκληρωμένη διάδοση των κανόνων και μεθόδων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην ευέλικτη εφαρμογή του πλήθους των δυνατοτήτων της στις εκάστοτε ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης

Το twitter λέει ...

This account has no tweets. Please Tweet to see this feed. Feed Them Social.

Το facebook λέει ...

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΜαρ 27, 2017 @ 10:01πμ

Ομιλιτής της Ημερίδας θα είναι ο Απόστολος Σχίζας. Ο Απόστολος Σχίζας εργάζεται τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κ Διοικ. Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ.& Δ.Υ.) του Υπ. Οικονομικών. Έχει απασχοληθεί στις εφαρμογές του ΟΠΣ TAXIS και στις διεπαφές του (εσωτερικές και εξωτερικές) με άλλα ΟΠΣ του Υπ.Οικ και άλλων φορέων. Τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια ασχολείται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ήταν Project Manager του σχετικού έργου διαλειτουργικότητας, με τίτλο: ««Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις». Ακόμα, έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας και έχει συνεργαστεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), τη Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), τη ΔΙΑΣ ΑΕ, τη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, την Κτηματολόγιο ΑΕ, την Ένωση Ελλήνων Συμβολαιογράφων, με πολλούς Φορείς του Δημοσίου και ΟΤΑ. Η εμπειρία του περιλαμβάνει θεματολογία όπως E-Παράβολο, Ηλεκτρονικά Κατασχετήρια, Ηλεκτρονικές Εισπράξεις και Πληρωμές, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Διαχείριση Συμφωνιών Πλαισίου και εξειδικεύεται στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών, με βάση την διαλειτουργικότητα. Υποστηρίζει τη χρήση Ανοικτού Λογισμικού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τα κοινοτικά πρότυπα (CEF reusable building blocks).
Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΜαρ 23, 2017 @ 11:31πμ

Στην Ημερίδα του ΚΕΗΔ θα τοποθετηθεί για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο Βασίλειος Σβολόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή των Ελλήνων όπου κατέχει τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου και του Συντονιστή στην Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ).
Το βασικό του πτυχίο είναι στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι κάτοχος MAT από το University of Vermont και PhD in Science Education από το New York University των ΗΠΑ. Επίσης, κατέχει πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Έχει κυρίως διδακτική εμπειρία 30+ ετών, σ΄ όλα τα επίπεδα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως τη μεταπτυχιακή βαθμίδα και τη δια βίου εκπαίδευση, σχεδιάζοντας και διδάσκοντας μία ευρεία γκάμα μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων πληροφορικής. Ήταν καθηγητής στα πανεπιστήμια New York University και Fordham στη Νέα Υόρκη και Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας του Υπ. Παιδείας. Τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται επίσης ως Σύμβουλος-Καθηγητής στο ΕΑΠ στη Θεματική Ενότητα "εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη". Ερευνητικά έχει ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Δημοσιεύσεις του έχουν σχέση με αποτελέσματα ερευνών που αφορούν την αξιολόγηση και τη βιωσιμότητα προγραμμάτων εισαγωγής και αξιοποίησης ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη σύνδεση έρευνας και πράξης.
Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΜαρ 20, 2017 @ 11:11πμ

Στην Ημερίδα του ΚΕΗΔ θα συμμετέχει ο πιο παραγωγικός ερευνητής σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγητής Marijn Janssen από το Delft University of Technology, παρουσιάζοντας καινοτομικές προσεγγίσεις στον τομέα. Ο Marijn Janssen είναι αντιπρόεδρος του IFIP Group on Public Administration Ιnformation Systems, επικεφαλής του εργαστηρίου “Technology, Policy and Management” του τμήματος “Engineering Systems and Services” και μέλος της επιτροπής έκδοσης μεγάλου κύρους επιστημονικών περιοδικών. Η έρευνά του εστιάζεται τόσο σε καταστάσεις στις οποίες οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να συνεργαστούν όσο και στη σχέση μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, προωθώντας τη δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μορφών διακυβέρνησης.
Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΚέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση updated their cover photo.Νοέ 22, 2016 @ 4:15μμ

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΚέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση updated their profile picture.Νοέ 1, 2016 @ 1:52μμ

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ημερίδας ΚΕΗΔ

Πρόσκληση Ημερίδας ΚΕΗΔ

Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ - www.dgrc.gr ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί το Σάββατο, 1η Απριλίου 2017 στις 9:30 π.μ., στηνΔιαβάστε περισσότερα ...
Καλωσήρθατε στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Καλωσήρθατε στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚΕΗΔ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης, σας καλωσορίζουν στο Κέντρο Έρευνας για τηνΔιαβάστε περισσότερα ...

Υπηρεσίες

Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων τόσο για τους ίδιους τους οργανισμούς/φορείς όσο και για τα ενδιαφερόμενα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Μάθετε Περισσότερα

Προσωπικό

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το προσωπικό που αποτελεί το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Γνωρίστε το προσωπικό μας

Αξιολογήστε μας

Με την ευκαιρία, σας ζητούμε ένα με δύο λεπτά από το χρόνο σας, απαντώντας ανώνυμα στις ακόλουθες ερωτήσεις, για να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!

Αξιολόγηση

Γίνε Μέλος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και το επιπρόσθετο υλικό του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να γίνετε μέλος.

Εγγραφή